Portfoolio

E-riigi Akadeemia

E-riigi Akadeemia on nõustamis- ja mõttekeskus, mis tegeleb e-valitsemise, e-demokraatia, küberturvalisuse ja avatud infoühiskonna alase teadmuse loomise ja levitamisega.

Tallinna Ülikool - Erasmus

Erasmuse stilistika oli lõbusalt värviline, kuid pisut ajale jalgu jäänud. Uuendust vajasid mõningad trükised ning samuti meenete komplekt, mida võimalik jagada välistudengitele ja partneritele.

TAFTIE eesistuja 2011, EAS

TAFTIE on Euroopa-ülene innovatsiooniagentuuride ühendus, mille eesistujaks ning tegevuste koordineerijaks ning elluviijaks oli 2011. aastal oli EAS.

Mönus mesi

Saaremaa Loodusretkede ettevõtmist tüürib kohalik aktivist Ergo Oolup, kes elab ja panustab Saaremaa heaks oma toimetamistega igal hetkel.